Salon fryzjerski Halinka Salon fryzjerski Halinka na Facebook

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowny Kliencie,

 1. Decydując się na korzystanie z naszych usług fryzjerskich, wyrażasz zgodę na udostępnienie nam i przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, takich jak:

  1. imię i nazwisko,
  2. numer telefonu,
  3. wizerunek.

  Dane, o których mowa w lit. a) i b) i których podanie jest dobrowolne, wykorzystujemy do zarządzania usługą fryzjerską, tj. umówienia terminu wizyty i rodzaju usługi oraz zmiany terminu bądź odwołania wizyty, a także do przypisania do Twojej osoby rodzaju usługi i używanych przy tym środków fryzjerskich, żebyś nie musiał o nich pamiętać podczas kolejnej wizyty, jeśli wyrazisz taką chęć. Dane z lit. c) przetwarzamy w związku z korzystaniem z monitoringu wizyjnego w obiekcie dla zapewnienia bezpieczeństwa Twojego i pracowników, a także mienia, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Jeśli wyrazisz zgodę, Twój wizerunek obrazujący wykonaną usługę fryzjerską może zostać umieszczony na profilu naszego salonu w portalu Facebook i/lub stronie internetowej dla celów promocyjnych, reklamowych i wizerunkowych.

  Powyższe dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1; dalej: „RODO”).

 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Halina Karpeta, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zakład Fryzjerski Halina Karpeta z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Franciszka Rzeźniczaka 55, 65-119 Zielona Góra, NIP 9730015964.
 3. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane maksymalnie przez okres jej trwania, a następnie okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z niej wynikające, czyli do upływu okresu przedawnienia wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu, aż wycofasz swoją zgodę.
 4. Masz prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jednak nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Masz prawo do: a) dostępu do swoich danych, b) ich sprostowania, c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, d) przenoszenia danych, e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie danych, o których mowa w pkt 1 lit. a) i b) oraz c), w zakresie w jakim dotyczą wizerunku obrazującego wykonaną usługę fryzjerską, jest dobrowolne, zaś danych, o których mowa w pkt 1 lit. c), w zakresie w jakim dotyczą monitoringu wizyjnego, jest niezbędne do zawarcia umowy.

„Halinka” Zakład fryzjerski damsko-męski, tel. 68 322 78 60, czynny poniedziałek - piątek w godz. 9:00 do 20:00, sobota w godz. 9:00 do 16:00

© Brodex Radosław Rudziński

Zaloguj